Seguridad Covid-19

Tot-Net incorpora la formació en línia en diferents fases del seu procés de selecció de personal

formación online Tot-Net

La companyia Tot-Net, una de les principals empreses de serveis de neteja d’Espanya, ha establert a partir de l’estandardització dels processos de treball i sistemes de neteja, un mètode propi desenvolupat a partir de la inversió en I+D+I que realitza l’empresa.

El resultat final és l’optimització dels processos, la millora de la qualitat en el servei i l’eliminació dels temps improductius. El Mètode Tot-Net permet que tots els treballadors treballin de la mateixa manera de manera més eficient.

Fases del Mètode Tot-Net

El departament de formació juga un paper fonamental, ja que un dels objectius estratègics de la companyia és incorporar al personal de neteja amb el coneixement del Mètode Tot-Net, abans de la seva incorporació a l’empresa. Aquest mètode es constitueix de 3 fases clarament diferenciades. ‘La primera d’elles està composta per la formació selectiva o la formació després de la incorporació a Tot-Net dins de la primera setmana de contracte. Des de fa diversos anys, a la companyia col·laborem amb entitats de reinserció laboral, i àrees de promoció econòmiques, amb l’objectiu de poder inserir laboralment a persones en situacions de desocupació o en risc d’exclusió social per motius personals, econòmics i d’incapacitat física i/o psíquica’, assenyala Miguel Ángel Romero, responsable de formació de Tot-Net, que afegeix el fet que ‘aquesta no és l’única via d’entrada, sinó que la formació del mètode també es produeix quan la persona s’incorpora a través d’un procés de selecció ordinari. Les persones que compleixen amb el perfil, finalment són seleccionades. El nostre objectiu és que la gent estigui formada des de la fase 1 del mètode’.

Formació en línia

Una de les grans novetats d’aquesta primera fase, és la incorporació de la formació en línia durant la primera setmana, a tots aquells perfils seleccionats a través del procés ordinari. ‘De manera presencial trigàvem al voltant d’un mes per a poder dur a terme la formació del Mètode Tot-Net, ja que la cobertura de la companyia és d’àmbit nacional. Hi havia gent que començava a treballar, i que no estava amb el coneixement del mètode, amb el risc que això comporta. Per aquesta raó, vam decidir com a objectiu estratègic que, dins de la primera setmana, la persona seleccionada per la via ordinària (amb la selectiva ja està formada), se li formi inicialment mitjançant la formació en línia, a fi d’aconseguir major agilitat i capacitat de cobertura a nivell territorial’ afirma Romero.

Durant la segona fase del Mètode Tot-Net, es produeix l’acompanyament i la formació in situ, per part del gestor o supervisor en el propi centre de treball. Finalment, en la tercera i última fase, el mateix gestor o supervisor valida que el treballador estigui aplicant correctament el Mètode. ‘Una altra de les grans novetats, és que aquesta validació també ha passat a realitzar-se de forma online. Fins ara, el procés era molt més lent, ja que el procés s’havia de realitzar per escrit. Ara gràcies a aquest canvi, el procediment és molt més àgil, ja el gestor rep automàticament als 30 dies el qüestionari de validació, per verificar que el treballador està aplicant correctament el Mètode Tot-Net’, assenyala el responsable de formació de la companyia.

Universitat Corporativa de Tot-Net

Cada vegada són més les empreses que impulsen universitats corporatives. Una d’elles és Tot-Net, la universitat de la qual està constituïda per a ajudar la companyia a aconseguir els seus objectius estratègics mitjançant l’alineament, compromís, motivació i el ple desenvolupament dels seus empleats presents i futurs. ‘La universitat corporativa té com a finalitat primordial afavorir el desenvolupament i la capacitació del personal de Tot-Net, per la qual cosa tant el Pla de Formació, com les accions per a la seva implantació van orientades a tal fi, tenint un caràcter estratègic, tant per a la Universitat Corporativa, com per a la pròpia companyia’, afirma Miguel Ángel Romero, responsable de formació de Tot-Net, i responsable de la facultat de pedagogia de la Universitat Corporativa, que conclou assenyalant que en la ‘universitat corporativa de Tot-Net no sols s’ofereix una formació tècnica, sinó que també es transmeten els valors de l’empresa, ja que tota companyia es construeix a partir d’una cultura pròpia’.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ÚLTIMES ENTRADES

Sol·liciti pressupost

Conegui els nostres Serveis de Neteja

Totalment personalitzats i adaptats a les teves necessitats