Seguridad Covid-19

La importància de la neteja dels sistemes de climatització i ventilació per a evitar la propagació del virus SARS-Cov-2 causant de la Covid-19

Conductos de ventilación

Derivat de l’activitat diària de les indústries es generen contaminants que s’introdueixen en els sistemes de climatització i ventilació i van recirculant diverses vegades al dia.

En aquesta mena de conductes es poden trobar des de partícules de pols a microorganismes, virus i bacteris que poden provocar al·lèrgies i malalties al personal que està exposat, com pot ser l’epidèmica Covid-19, disminuint així la qualitat d’aire interior (CAI). De la mateixa manera, també es pot veure afectat qualsevol producte que sigui manipulat en els diferents processos industrials de producció.

Síndrome de l’edifici malalt

Es coneix com a síndrome de l’edifici malalt a les malalties causades per la contaminació de l’aire en espais tancats, que són bàsicament derivades de la contaminació que circula pels conductes. ‘Per a evitar que això ocorri, és necessària una neteja i desinfecció periòdica dels conductes de climatització i ventilació’, assenyala Sílvia Torres, Directora d’operacions de la companyia Tot-Net.

Segons el RITE (Reglament de les instal·lacions tèrmiques en edificis), totes les instal·lacions la potència nominal de les quals sigui superior als 70Kw han de complir amb les normatives UNE 100012 d’higienització de sistemes de climatització i UNE 171330 de qualitat de l’aire interior. Per a això és necessari realitzar periòdicament una inspecció i recollida de mostres microbiològiques i una posterior neteja de conductes, reixetes, difusors i UTA’s (unitat de tractament d’aire). ‘La norma UNE 100012 estableix que la neteja es pot realitzar, en funció de la mena de conducte i instal·lació, mitjançant aspiració, injecció d’aire o equips de raspallat’, afirma Torres, que afegeix que ‘aquesta problemàtica afecta a nombrosos sectors, com poden ser el comercial, oficines, hostaleria, industrial, químic-farmacèutic, residencial, aeroportuari i naval’.

Neteja de conductes de climatització i ventilació

La directora d’operacions de Tot-Net, assenyala que una neteja periòdica dels conductes de climatització i ventilació garanteix ‘una millora de la qualitat de l’aire i del benestar dels treballadors, evitant d’aquesta manera al·lèrgies i malalties, disminuint així les baixes laborals’. Sílvia Torres també indica que aquesta neteja garanteix ‘l’eliminació d’una possible contaminació de productes manipulats en les línies de producció. Quan les partícules contaminants es dipositen en els conductes, dificulten el funcionament de la instal·lació, disminuint la vida útil dels equips, ocasionant un major nombre de reparacions i generant una major despesa enèrgica, per a vèncer la resistència que aquests provoquen al pas de l’aire’.

A Tot-Net són especialistes en la neteja de conductes de ventilació. La companyia compta amb maquinària professional, personal altament qualificat i amb gran experiència. ‘A Tot-Net treballem oferint un servei professional de neteja. La nostra tasca és, a més d’aportar benestar, contribuir al manteniment i la conservació de les instal·lacions i els béns d’equip’, conclou Torres.

L’empresa està inscrita en el Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides de Catalunya (ROESP). Només les companyies inscrites en aquest registre poden realitzar desinfeccions a empreses i domicilis. En el cas específic del SARS-CoV-2, Tot-Net està capacitada per a complir les disposicions del Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties (ECDC) i l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

Facebook
Twitter
LinkedIn

ÚLTIMES ENTRADES

Sol·liciti pressupost

Conegui els nostres Serveis de Neteja

Totalment personalitzats i adaptats a les teves necessitats