Seguridad Covid-19

PRIVACITAT

Política de Privacitat de Tot-Net

TOT-NET SERVICIOS DE LIMPIEZA GRUPO NETTO, S.A., com a responsable d’aquest lloc web i de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), té implementades totes les mesures de seguretat tècniques i organitzatives, per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

L’ús de lloc web implica l’acceptació d’aquesta Política de Privacitat així com les condicions incloses en l’Avís Legal.

IDENTITAT DEL RESPONSABLE

Us informem que aquest lloc web és propietat de TOT-NET SERVICIOS DE LIMPIEZA GRUPO NETTO, S.A., d’aquí en endavant també el Prestador, domiciliada a Ctra. de Montcada, 600, 08223, Terrassa, (Barcelona), amb CIF A08754335, telèfon de contacte, 902360099, i e-mail: totnet@totnet.es.

PRINCIPIS APLICATS EN EL TRACTAMENT DE DADES

En el tractament de les teves dades personals, TOT-NET SERVICIOS DE LIMPIEZA GRUPO NETTO, S.A.. aplicarà els següents principis que s’ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades:

Principi de licitud, lleialtat i transparència: TOT-NET SERVICIOS DE LIMPIEZA GRUPO NETTO, S.A. sempre requerirà el consentiment per al tractament de les teves dades personals que pot ser per a un    o  diverses  finalitats  específiques  sobre  les quals    te n’informarà    prèviament  amb absoluta transparència.

Principi de minimització de dades: TOT-NET SERVICIOS DE LIMPIEZA GRUPO NETTO, S.A. te’n sol·licitarà només les estrictament necessàries per a les finalitats per a què en sol·licita.

Principi  de limitació    del  termini  de conservació:    Les  dades  es mantindran  durant el temps estrictament necessari per a la fi o les finalitats del tractament.

TOT-NET SERVICIOS DE LIMPIEZA GRUPO NETTO, S.A. t’informarà del termini de conservació corresponent d’acord amb la finalitat. En el cas de subscripcions, TOT-NET SERVICIOS DE LIMPIEZA GRUPO NETTO, S.A. revisarà periòdicament les llistes i eliminarà aquells registres inactius durant un temps considerable.

Principi d’integritat i confidencialitat: Les teves dades seran tractades de tal manera que la seva seguretat, confidencialitat i integritat quedi garantida. Has de saber que TOT-NET SERVICIOS DE LIMPIEZA GRUPO NETTO, S.A. pren les precaucions necessàries per a evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels seus usuaris per part de tercers.

OBTENCIÓ DE DADES PERSONALS

Per a navegar pel Lloc web no és necessari que facilitis cap dada personal. Els casos en els quals sí que proporciones les teves dades personals són els següents:

En contactar a través dels formularis de contacte o enviar un correu electrònic. En realitzar un comentari en un article o pàgina.

ELS TEUS DRETS

TOT-NET SERVICIOS DE LIMPIEZA GRUPO NETTO, S.A. t’informa que sobre les teves dades personals tens dret a:

  • Sol·licitar-ne l’accés.
  • Sol·licitar-ne una rectificació o la cancel·lació.
  • Sol·licitar-ne la limitació del seu tractament o oposar-te’n al tractament.
  • Sol·licitar-ne la portabilitat.

L’exercici d’aquests drets és personal i per tant ha de ser exercit directament per l’interessat, sol·licitant-ho directament a TOT-NET SERVICIOS DE LIMPIEZA GRUPO NETTO, S.A. , això significa que qualsevol client, subscriptor o col·laborador que hagi facilitat les seves dades en algun moment pot dirigir-se a TOT-NET SERVICIOS DE LIMPIEZA GRUPO NETTO, S.A. i demanar informació sobre les que té emmagatzemades i com les ha obtingut, sol·licitar-ne la rectificació,  sol·licitar-ne  la  portabilitat  ,  oposar-se’n  al  tractament, limitar-ne l’ús o      sol·licitar-ne la cancel·lació en els fitxers de TOT-NET SERVICIOS DE LIMPIEZA GRUPO NETTO, S.A.

Pot exercitar els seus  drets  d’accés,    rectificació,  cancel·lació,  portabilitat  i oposició al tractament dirigint-se a Ctra. de Montcada, 600, 08223, Terrassa, ( Barcelona), o bé enviant un  correu  electrònic a totnet@totnet.es  juntament amb la prova vàlida en dret com una fotocòpia del D.N.I. o equivalent.

Té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

Quan et connectes al lloc web per a enviar un correu a TOT-NET SERVICIOS DE LIMPIEZA GRUPO NETTO, S.A. , et subscrius al seu butlletí o realitzes una contractació, estàs facilitant informació de caràcter personal de la qual el responsable és TOT-NET SERVICIOS DE LIMPIEZA GRUPO NETTO, S.A.. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la teva adreça IP, nom  i  cognoms,  adreça  física,  adreça  de correu    electrònic,  número de telèfon   , i d’altra informació. En facilitar aquesta informació, dónes el teu consentiment perquè sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per https://totnet.es , només com es descriu en l’Avís Legal i en la present Política de Privacitat.

Les dades personals i la finalitat del tractament per part de TOT-NET SERVICIOS DE LIMPIEZA GRUPO NETTO, S.A. són diferents depenent del sistema de recollida d’informació:

Formularis de contacte: TOT-NET SERVICIOS DE LIMPIEZA GRUPO NETTO, S.A.sol·licita dades personals entre les quals poden estar: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic, amb la finalitat de respondre a les teves consultes.

TOT-NET SERVICIOS DE LIMPIEZA GRUPO NETTO, S.A. fa servir  aquestes  dades  per a donar    resposta  als  teus  missatges, dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que puguis tenir relatives a la informació inclosa  en  el  lloc web  ,  els  serveis  que  es presten    a través    del  lloc web  ,  el tractament  de les  teves  dades  personals,  qüestions  referents  als     textos  legals inclosos en el lloc web, així com qualsevol altra consulta que puguis tenir i que no estigui subjecte a les condicions del lloc web o de la contractació.

La base jurídica per al tractament de les dades és: Legitimació per execució d’un contracte, interès legítim de TOT-NET SERVICIOS DE LIMPIEZA GRUPO NETTO, S.A. o per consentiment de l’interessat.

Comentari  en  articles: TOT-NET SERVICIOS DE LIMPIEZA GRUPO NETTO, S.A. sol·licita  les  següents  dades personals: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic, per a identificar a la persona que realitza el comentari.

TOT-NET SERVICIOS DE LIMPIEZA GRUPO NETTO, S.A. fa servir aquestes dades per a donar resposta als teus comentaris, així com qualsevol altra consulta que puguis tenir i que no estigui subjecte a les condicions del lloc web.

La base jurídica per al tractament de les dades és: Legitimació per execució d’un contracte, Legitimació per Interès legítim del Responsable o d’un tercer i Legitimació per consentiment de l’interessat.

Existeixen altres finalitats per les quals TOT-NET SERVICIOS DE LIMPIEZA GRUPO NETTO, S.A. tracta les teves dades personals:

Per a garantir el compliment de les condicions recollides en l’Avís Legal i en la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algoritmes que ajudin aquest lloc web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.

Per a secundar i millorar els serveis que ofereix aquest lloc web.

Per analitzar la navegació. TOT-NET SERVICIOS DE LIMPIEZA GRUPO NETTO, S.A.recull d’altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant l’ús de cookies que es descarreguen en el teu ordinador quan navegues pel lloc web les característiques i la finalitat de les quals estan detallades en la Política de Cookies .

SEGURETAT DE LES DADES PERSONALS

Per a protegir les teves dades personals, TOT-NET SERVICIOS DE LIMPIEZA GRUPO NETTO, S.A. va amb tota la cura raonable i segueix les millors pràctiques de la indústria per evitar que es perdin, se’n faci un mal ús, s’hi accedeixi indegudament , es facin públiques, s’alterin ó destrueixin.

El lloc Web está allotjat a SWHOSTING, S.L., se’n pot consultar la política de        privacitat      a https://www.swhosting.com/es/legal/rgpd. La seguretat de les teves dades està garantida, donat que es prenen  totes  les  mesures  de  seguretat  necessàries.

Pots  consultar la seva política de privacitat per a tenir-ne més informació.

CONTINGUT D’ALTRES LLOCS WEB

Les  pàgines  d’aquest lloc  Web  poden  incloure  contingut  incorporat  (per  exemple, videos, imatges, escrits, etc.). El contingut afegit d’altres llocs web es fa valer exactament de la mateixa manera que si haguéssis visitat el lloc web d’origen.

Aquests llocs Web poden recopilar dades sobre tu, fer servir cookies, afegir un codi de seguiment adicional de tercers, i supervisar-ne la  teva interacció en fer-lo servir.

POLÍTICA DE COOKIES

Per a fer que aquest lloc Web funcioni correctament, necessita fer servir cookies, que és informació que s’emmagatzema al teu navegador d’internet.

A la pàgina Política de Cookies pots consultar tota la informació relativa a la política de recollida, la finalitat i el tractament de les cookies.

Legitimitat per al tractament de dades

La base legal per al tractament de les teves dades és el consentiment.

Per a  contactar  amb TOT-NET  SERVICIOS DE LIMPIEZA GRUPO NETTO, S.A.,  subcriure’t  a  un  butlletí ó fer comentaris en aquest lloc Web has d’acceptar aquesta Política de Cookies.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Les categories de dades personals que tracta TOT-NET  SERVICIOS DE LIMPIEZA GRUPO NETTO, S.A. són: Dades identificatives.

Conserva de dades personals

Les dades personals que facilitis a TOT-NET  SERVICIOS DE LIMPIEZA GRUPO NETTO, S.A. es guardaran fins que en solicitis la supressió.

DESTINATARIS DE DADES PERSONALS

TOT-NET  SERVICIOS DE LIMPIEZA GRUPO NETTO, S.A. no deixarà les dades personals a tercers, excepte per obligació legal. Tot i això, en cas de ser cedides a un tercer es produïria una  informació  prèvia  per demanar  el  consentiment  específic  per a una cessió.  L’entitat responsable de la base de dades, així como qui participi a qualsevol fase del tractament i/ó les entitats a qui se n’hagi comunicat -en tot cas sempre amb la corresponent autorizació atorgada per l’usuari-, estan obligades a mantenir el secret professional i a dotar-se dels nivells de protecció i les mesures tècniques i d’organització necessàries al seu abast per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal, tot evitant, en la mesura del possible, accesos no autorizats, modificacions fraudulentes, substraccions i/ó la pèrdua de les dades,  a fi i efecte con de procurar el corresponent nivell de seguretat dels fitxers del Prestador, d’acord amb la natura i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris d’aquest lloc web.

NAVEGACIÓ WEB

En navegar pel lloc web se poden recollir dades no identificatives, que poden incloure l’adreça IP, geolocalització, un registre de com es fan servir els serveis I llocs, costums de navegació i d’altres dades que no poden fer-se servir per a identificar-te.

El lloc Web fa servir els següents serveis d’anàlisi de tercers:

Google Analytics és un servei d’anàlisi web ofert per Google, Inc., una companyia de Delaware amb oficina principal al  1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estats Units (“Google”).

En trobaràs més informació a: https://analytics.google.com

Google Analytics fa servir  “cookies”, que són arxius de text situats al teu ordinador, per ajudar TOT-NET  SERVICIOS DE LIMPIEZA GRUPO NETTO, S.A. a analitzar l’ús que en fan els usuaris del lloc  Web.  La  informació  que  genera  la  “cookie”  sobre l’ús  del  lloc  Web (inclosa la teva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google als servidors dels Estats Units.

També hi pots veure una llista de la tipologia de cookies que fa servir Google i els  seus col·laboradors i tota la informació sobre l’ús que en fan de cookies publicitàries.

TOT-NET  SERVICIOS DE LIMPIEZA GRUPO NETTO, S.A.  fa servir  la  informació  obtinguda  per a  obtenir  dades estadístiques, analitzar models, administrar el lloc, estudiar patrons de navegació i per a recollir informació demogràfica.

CERTESA I VERACITAT DE LES DADES PERSONALS

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que enviï a TOT-NET  SERVICIOS DE LIMPIEZA GRUPO NETTO, S.A., i exculpa a TOT NET SERVICIOS DE LIMPIEZA GRUPO NETTO, S.A. de qualsevol responsabilitat en aquest aspecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de com d’exactes, vigents i autèntiques són les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’ usuari accepta proporcionar informació complerta i correcta al formulari de registre o suscripció.

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part de TOT-NET  SERVICIOS DE LIMPIEZA GRUPO NETTO, S.A. en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta Política de Protecció de Dades Personals.

ENVIAMENT CV

En el cas que l’usuari enviï el seu CV a través del nostre lloc web, l’informem que les dades aportades seran tractades per a fer-lo partícip dels processos de selecció que pugui haver-hi, duent a terme una anàlisi del perfil del sol·licitant amb l’objectiu de seleccionar el millor candidat per al lloc vacant del Responsable. L’ informem que aquest és l’únic procediment oficial per acceptar el seu currículum, de manera que no s’acceptaran els currículums remesos per un altre de diferent. En cas de produir-se alguna modificació en les dades, li preguem ens ho comuniqui per escrit el més aviat possible, a fi de mantenir les seves dades degudament actualitzades.

Les dades es conservaran durant un termini màxim d’un any, transcorregut el qual es procedirà a la supressió de les dades garantint-li un total respecte a la confidencialitat tant en el tractament com en la seva posterior destrucció. En aquest sentit, transcorregut l’esmentat termini, i si desitja continuar participant en els processos de selecció del Responsable, li preguem ens remeti novament el seu currículum.

Les dades es podran tractar i/ó comunicar a les empreses integrants del nostre grup durant el temps de conservació del seu currículum i per a les mateixes finalitats abans informades.

CORREUS COMERCIALS

D’acord amb la LSSICE, TOT-NET  SERVICIOS DE LIMPIEZA GRUPO NETTO, S.A. no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, en cadascun dels formularis del lloc Web, l’Usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per a rebre el nostre Butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

REVOCABILITAT

Per a exercitar    els teus  drets  d’accés,    rectificació,  cancel·lació,  portabilitat  i oposició  has d’enviar  un  correu  electrònic  a totnet@totnet.es juntament amb la prova vàlida en dret com una fotocòpia del D.N.I. o equivalent.

L’exercici dels teus drets no inclou cap dada que TOT-NET  SERVICIOS DE LIMPIEZA GRUPO NETTO, S.A. estigui obligat a conservar amb finalitats administratives, legals o de seguretat.

CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

TOT-NET  SERVICIOS DE LIMPIEZA GRUPO NETTO, S.A. es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria.

Aquestes polítiques estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre TOT-NET  SERVICIOS DE LIMPIEZA GRUPO NETTO, S.A. i els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc Web, estan sotmeses a la legislació i jurisdicció   espanyola   a la   qual      se sotmeten      expressament   les   parts,   sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona

Darrera actualització: 30 Septembre del 2021.