Covid-19 Desinfección

PRINCIPIS

Compliance

A Tot-Net hem fet un pas més en el nostre model de negoci que, des de la seva creació en 1962, s’ha basat en la gestió eficient, ètica i responsable de tots els nostres processos.

La nostra màxima exigència en els més alts estàndards de qualitat ens ha portat a disposar de diferents certificacions internacionals en matèria de seguretat i salut laboral, gestió ambiental i de la qualitat dels nostres serveis.

Aquests reconeixements posen de manifest que les activitats diàries que desenvolupem a Tot-Net  estan subjectes a un sistema de responsabilitat ètica i compleixen  la legalitat vigent.

Per tot això, i tot apostant encara més per l’excel·lència en el nostre model, el Consell d’Administració de Tot-Net  va aprovar el passat 21 d’octubre de 2019 la creació d’una Política de Compliance, l’objectiu de la qual és controlar tots els riscos que es derivin de la nostra activitat.

Aquest model de Compliance, és d’obligat compliment per a tota la plantilla i terceres parts interessades, estableix uns principis bàsics i un marc d’actuació, així com un missatge d’oposició davant qualsevol il·lícit penal, tot promovent una cultura a la nostra organització de bones pràctiques, de comunicació i consciència envers el nostre entorn relacionat.

A més, aquest nou model s’ha vist reforçat per un Canal de Denúncies disponible al nostre lloc web (www.totnet.es), perquè els nostres col·laboradors el facin servir en el cas corresponent, garantint així, el nostre sistema de compliment.

Confiem que totes les persones vinculades a Tot-Net  demostrin una vegada més la seva professionalitat, tot prenent coneixement i consciència del Model de Compliance, amb la seva adhesió i la seva corresponent actuació per a evitar qualsevol il·lícit que pugui perjudicar la nostra imatge i reputació.

tot-net

Compliance

estrategia equipo totnet

El Codi Ètic és un element fonamental del model d’organització i gestió de Tot-Net per a proporcionar pautes de comportament en diferents situacions a totes les persones que la  integren i a les que hi col·laboren, en diferents situacions, regint-se sempre pels valors i principis que desenvolupa.

Els valors de Tot-Net desenvolupats en el Codi Ètic són:

El present Sistema Disciplinari té el seu origen en els principis i valors que es configuren en el Codi Ètic, i el present document és un instrument per a garantir l’aplicació i compliment dels principis i valors que configuren l’essència de Tot-Net. El sistema de sancions disciplinàries derivades de l’incompliment del Codi Ètic és conforme a la legislació laboral i, especialment, amb l’Estatut dels Treballadors i els Convenis aplicables.

Tot-Net, compromès amb el compliment de la legalitat, disposa d’un codi ètic en el qual es recullen els valors i principis ètics que han de regir les nostres relacions. Per a donar resposta a qualsevol consulta o denunciar qualsevol irregularitat relacionada amb l’incompliment d’aquest codi i el seu contingut, es posa a la disposició de tota la plantilla, col·laboradors i clients el canal ètic. Amb l’objectiu d’assegurar la confidencialitat de les dades aportades a través del canal, només el compliance officer tindrà accés a aquesta informació.

T’interessen els nostres serveis o vols fer-nos una consulta? Som aquí per ajudar-te.

Edit
Click here to add content.