Seguridad Covid-19

SECTORS

Neteja d'Oficines i Despatxos

A Tot-Net som conscients de la importància que el servei de neteja de les instal·lacions implica per al treball diari i la salut laboral de tot el personal d’oficines. Per això apliquem els mitjans i els recursos necessaris per a donar cobertura a les necessitats del servei de neteja en oficines adaptant l’execució i nivell d’exigència d’aquesta, així com als requisits derivats de l’activitat de client.

La imatge que habitualment mostren les indústries als seus visitants sol estar en les àrees d’oficines. A més, són nombrosos els sectors empresarials que realitzen la seva activitat en edificis d’oficines exclusivament: Banca, companyies asseguradores, seus centrals, grans corporacions, etc.

El personal administratiu ha de treballar en un ambient còmode, grat, segur i net. La sensació de neteja ha de ser percebuda, també, per les persones que accedeixen des de l’exterior. Perquè es compleixin aquestes premisses, els treballs de neteja han d’estar orientats a cobrir tals expectatives.

A les oficines és especialment important mantenir la neteja més exigent en els dispositius que es poden compartir entre els usuaris de l’oficina:

Tot-Net garanteix la seguretat ambiental dels productes que s’aplica a aquests espais tan exigents, així com la impecable formació del seu personal.

Limpieza de silos y depósitos

també li pot interessar...

Neteges Tècniques

A Tot-Net, entenem per neteges tècniques, la qual complementen a la neteja ordinària en els diferents espais i sectors on es presta el servei: la maquinària, els béns d’equip i les instal·lacions industrials solen ser les zones preferents d’actuació.

SOL·LICITI PRESSUPOST

Truca al telèfon 900.330.099 o escriu-nos i explica’ns què necessites.

Ens esforcem per proporcionar a cada client un servei únic i personalitzat. Obtindràs un pressupost de neteja a mida i adaptat a les teves necessitats.

DUBTES

Preguntes Freqüents

Tot el que necessites saber

La neteja d’oficines i despatxos, ja siguin obertes o tancades a el públic, té una importància vital no només per a la salut dels treballadors, sinó per millorar la imatge que projecta una empresa davant qui la visita. Pot suposar guanyar o perdre un client, ja que l’estat de les instal·lacions genera més o menys confiança a l’representar com de cura s’estarà el que s’ofereix o negocia. Per això, és important contractar una empresa especialitzada que sàpiga a quines qüestions atendre amb detall.

En aquest sentit, com a empresa de neteja especialitzada en la neteja d’oficines, Tot net ofereix un servei complet, prèviament s’analitzen totes les qüestions que fan diferenciar-se a cada empresa o local (superfície on s’ubiquen les taules de treball, nombre d’empleats, superfície de lavabos, existència d’office o menjador …). L’objectiu és que l’empresa atesa pugui descarregar-se de l’esforç administratiu i operatiu que suposa gestionar les tasques de manteniment de les instal·lacions, enfocant realment així la seva activitat a la millora de la productivitat. Les peculiaritats dels béns d’equip utilitzats determinaran quin tipus de producte químic s’empri per cuidar cada superfície. D’altra banda, també serà important establir un control de la freqüència i la tècnica de cada tasca d’higienització, perquè no entorpeixi o suposi una molèstia en la dinàmica habitual de reunions i processos de treball, i perquè els espais a la vista de l’ públic romanguin sempre impol·luts.

A Tot Net controlem regularment el compliment dels nostres estàndards de qualitat amb la supervisió de la feina dels nostres empleats. Si necessita més informació sobre el nostre servei de neteja professional per a oficines no dubti en contactar-nos.

Les claus de l’manteniment i neteja d’oficines es troben en una sèrie de punts que és molt important no passar per alt. Parlem de la neteja de l’mobiliari, en la conservació adequada de mobles entapissats per la seva tendència a l’alta absorció de brutícia i pols, en el manteniment de taules, prestatgeries i armaris sintètics, i en la desinfecció d’aparells electrònics com telèfons i equips informàtics.

Les àrees més crítiques que cal tenir en compte en el protocol de neteja de gimnasos per organitzar tasques, rotació de torns i supervisions rutinàries són:

Vestuaris: imprescindible posar màxima cura en la neteja microbiològica amb desinfectants d’ampli espectre.

Dutxes: La brutícia corporal que queda en parets, terres i mampares ha d’eliminar amb desinfectant clorat. Cal prestar atenció a la calç acumulada.

Zona d’aigües (spa, piscina): L’atenció a sòls és vital pel contacte continu amb peus nus. L’ús de màquines a pressió no és aconsellable en ells.

Sala de màquines: la suor sobre màquines fa malbé els materials, deixa mala olor i pot transmetre malalties. Es recomana usar detergents desinfectants neutres.

Quan el gimnàs tanca les portes és quan es fan les neteges en profunditat. Davant la creixent preocupació per la propagació de malalties víriques com la Covid-19, en l’actualitat molts d’aquests centres es plantegen recórrer a mètodes de desinfecció com els nebulitzadors de peròxid d’hidrogen i ozó. Es tracta de complements als protocols de neteja, i no tant de mètodes rutinaris.

En Tot-Net el procediment de neteja d’oficines s’ha estandarditzat mitjançant la creació d’un mètode propi que busca la màxima eficàcia en els serveis a mida. Aquest sistema de treball preveu una possible baixa dels nostres operaris per motius imprevistos, podent aquests ser substituïts en qualsevol moment sense que això afecti la qualitat dels treballs.

La nostra neteja professional duta a terme per personal qualificat pretén donar una imatge seriosa i acurada de cada negoci, tenint en compte que aquests solen ser visitades per clients o socis. L’ordre i la correcta higiene contribuirà a crear un bon ambient de treball.

La neteja d’oficines es centra sobretot en mantenir net l’espai de treball, amb taules, ordinadors, cadires, mobles, etc. Perquè les instal·lacions es mantinguin netes es fa necessari seguir un protocol, ja que normalment parlem d’espais molt grans, amb diverses plantes fins i tot, que acullen plantilles àmplies. Aquest protocol marcarà la periodicitat d’atenció a cada àrea de l’establiment.

La zona de vàters i de service, si és que n’hi ha, s’han d’atendre amb una freqüència de torns més gran que ara les sales de reunions i les taules de treball en horari laboral, per no molestar els empleats de l’oficina. En la mesura que sigui possible, es realitzarà una neteja general abans que els treballadors de les oficines comencin la seva jornada.

En la neteja ordinària d’aquest tipus de locals hi ha una sèrie de tasques que no cal fer cada dia, com és el cas de la neteja de vidres o de llocs d’accés més difícil, i altres com repassar la pols de superfícies i fregat de sòl que si. Mobiliari, aparells electrònics i paviments, en línies generals, és el que cal atendre cada dia. El aspirat senzill de moqueta també ha de ser rutinari.

Tot Net ofereix a més a empreses el servei de neteja amb ozó per a una higienització profunda, ja que l’ozó és un desinfectant natural de màxima potència que elimina tot tipus de bacteris, virus, fongs, males olors i àcars.

Amb l’objectiu de mantenir els nostres estàndards de qualitat, les tasques del nostre equip professional són supervisades de tant en tant per Tot-Net in situ. Si necessita més informació sobre els nostres serveis de neteja d’oficines no dubti en contactar amb el nostre equip comercial.

 

En Tot-Net hem implantat un sistema de gestió de prevenció de riscos laborals per a vetllar per la salut dels nostres treballadors d’acord amb les especificacions de l’Certificat de Seguretat i Salut en el Treball que atorga l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació AENOR. Aquest document s’até a les especificacions OHSAS 18001: 2007, per a la neteja d’edificis i locals i la comercialització de productes de neteja. A més, el nostre funcionament com a empresa ve avalat pel compliment de la normativa UNE-EN ISO9001: 2008 a través del Certificat de el Sistema de Gestió de la Qualitat.

A causa de la química de la majoria de compostos amb els que exercim els nostres serveis, a Tot Net ens preocupem per fer un ús apropiat dels recursos de manera que la nostra activitat tingui el mínim impacte ecològic. Per aquest motiu tenim el Certificat de Sistema de Gestió Ambiental d’acord amb la norma UNE-EN ISO 14001: 2004.

Un bon servei de neteja de locals ha de tenir en compte la finalitat dels espais en què s’està treballant. Ajuda a donar una imatge seriosa i consolidada dels negocis, ja siguin petits comerços o grans superfícies de cara a el públic, o oficines on el client sol ser citat. Quan una empresa gestiona internament el seu departament de neteja sol afegir a les seves funcions una càrrega administrativa i operativa que el distreu dels seus objectius reals. Comptar amb un servei de neteja extern per a la seva empresa a Barcelona comporta múltiples beneficis.

En primer lloc garanteix un coneixement ple dels materials de desinfecció necessaris, que de vegades és important emmagatzemar de forma especial per ser d’ús delicat. A més, la seva gran experiència tractant amb diferents proveïdors i marques de neteja de l’mercat fa que les despeses en material es minimitzin perquè la seva rendibilitat ha estat estudiada prèviament. Una altra gran avantatge de contractar una empresa de neteja externa és tenir la tranquil·litat que el personal està altament capacitat i ha estat format de manera constant per treballar en cada espai eficaç i eficientment, de vegades manejant una maquinària especial que, sense l’experiència que requereix, dóna lloc a gran nombre d’accidents laborals.

Empresa de Neteges Tot Net compta amb una plantilla de professionals seleccionats per a exercir la neteja i desinfecció de locals comercials i oficines a Barcelona de la manera més competent possible. A més d’en neteja ordinària, som experts en neteges tècniques de maquinària, béns d’equip i instal·lacions industrials. Per a més informació, no dubti en contactar-nos.

L’auditoria de el servei de neteja de locals, tant comercials com d’oficines, ha de ser externa a l’empresa en qüestió perquè els resultats es puguin emetre de forma objectiva i independent, de manera que la seva credibilitat sigui total. Es realitza a empreses mitjanes o grans, a administracions públiques oa empreses de neteja pròpiament dites que vulguin revisar i actualitzar els seus serveis. Mentre que en l’auditoria la qualitat és la finalitat última, quan parlem d’una supervisió el que es busca és afavorir que l’equip desenvolupi el seu treball aportant major valor de cara als seus clients. Mantenir la qualitat serà un dels objectius, però no l’únic, d’aquesta supervisió.

Empresa de Neteges Tot Net, amb més de 50 anys d’experiència a Espanya i Portugal, realitza auditories de servei d’higienització no només en locals comercials o d’oficines, sinó per a altres sectors com la indústria química i farmacèutica, indústria alimentària, centres educatius, hotels i restaurants perquè aquests puguin complir amb tranquil·litat els requisits establerts per l’Administració Sanitària. Demani més informació posant-se en contacte amb nosaltres a través del telèfon 900.330.099.

L’auditoria de servei neteja de locals comercials i d’oficines serveix per analitzar el compliment de processos, freqüències i tècniques dedicades a la higienització dels espais a la vista el públic o de treball, vidres i llocs de difícil accés. Afavorir la qualitat de l’servei a l’identificar problemes i oportunitats de millora és la seva finalitat última.

El nostre departament tècnic, en estreta col·laboració amb el Departament de Qualitat i I + D + I, realitza una anàlisi de les instal·lacions tenint en compte les peculiaritats de l’activitat professional de cada local. En aquest estudi es comproven fitxes tècniques i de seguretat dels productes i es revisa la seva aplicació. Arran dels resultats, determinem si el servei de neteja actual de què es disposa va d’acord amb els requeriments de l’àmbit de treball i recomanem quin seria el pla de neteja més adequat a les seves necessitats.

Tot-Net posa a més a la seva disposició un pressupost de el servei de neteja d’acord amb els resultats d’aquesta auditoria amb la finalitat de reduir costos i augmentar la qualitat de l’servei a la seva empresa.

Les primeres impressions poden fer que una relació es perllongui en el temps o es trenqui, raó per la qual la neteja de locals a Barcelona és tan important. El simple fet de comptar amb els millors preus no pot ser suficient si el local està brut.

A continuació, enumerem algunes de les tasques que no poden faltar en aquest tipus de neteja i que és recomanable que porti a terme un equip de neteja especialitzat:

Eliminar el desordre.


Netejar el vessament de líquids de forma immediata.


Netejar completament les pantalles que es trobin en el local.


Netejar els elements d’il·luminació de el local.


Netejar els banys públics que puguin haver-hi en el local.


Per a més informació sobre la neteja de locals, ​​no dubti en contactar amb Tot-Net.

Per a la contractació de la neteja de locals a Barcelona és fonamental que primerament es posi en contacte amb nosaltres mitjançant telèfon o correu electrònic, o mitjançant l’enviament d’una sol·licitud de pressupost.

A partir d’aquí, el nostre departament tècnic es posarà a contacte amb vostè per a la realització d’una auditoria – en el cas de comptar ja amb un servei de neteja.

Segons els resultats obtinguts en aquesta auditoria, li remetrem un pressupost personalitzat en el qual procurarem que primi la reducció de costos i l’increment de la qualitat de l’servei.

La neteja de locals se centra en els elements més visibles per al públic – en cas de locals comercials: prestatgeries, expositors, aparadors, etc; ia mantenir net l’espai de treball, en cas de locals d’oficines: taules, ordinadors, cadires, mobles, etc.

A la neteja d’aquests elements també s’afegeix la neteja de vidres i d’aquells llocs amb accessos difícils.

Si desitja un pressupost personalitzat per a la neteja de locals, no dubti en posar-se en contacte amb l’equip de Tot-Net.

Anomenem desinfectants químics a totes aquelles substàncies químiques que acaben amb la vida o desarmen microorganismes patògens. Entre els principals elements químics emprats per a la fabricació d’aquest tipus de desinfectants podem trobar: brom, clor, ionització de coure o plata, diòxid de clor, peròxid d’hidrogen o cloramines.

Alguns desinfectants químics també fan ús d’ozó i UV.

La neteja amb ozó per a empreses proporciona una higienització i desinfecció profunda, ja que l’ozó és un potent desinfectant natural que elimina tot tipus de bacteris, virus, fongs, males olors i àcars de l’ambient sense fer ús de cap tipus de producte químic.

Per al seu correcte ús són necessaris generadors d’ozó per transformar l’oxigen en ozó i poder netejar i desinfectar l’ambient. Al sector de la neteja, l’ozó s’empra per a la desinfecció d’hotels, oficines, centres educatius i llars d’infants, i neteges industrials. Així mateix, l’aigua ozonitzada aquesta indicada per a la neteja de vidres, ja que no deixa cap tipus de resta i els resultats són brillants.

Sí, és necessari disposar d’un protocol de prevenció en riscos laborals en els serveis de neteja per a empreses, ja que el personal que forma part de l’equip de neteja es considera com un pilar fonamental.

És per això que Tot Net disposa d’equips formats en processos de neteja específics i en l’ús d’elements mecànics que els ajudin en les seves tasques. En conseqüència, és necessària la formació contínua, a nivell teòric i pràctic, i sessions de conscienciació per a les persones que formen part d’aquests equips.

En matèria de sostenibilitat en els seus serveis de neteja per a empreses, Tot Net aposta per l’eliminació dels plàstics d’un sol ús i l’ús d’ampolles de vidre reutilitzables per als seus clients.

Així mateix, s’aposta també per la gestió responsable en el reciclatge de plàstics a través de gestors autoritzats que garanteixin el tractament respectuós d’aquests plàstics. A més, l’any 2006 es va implantar un sistema de gestió ambiental que ha estat renovat recentment.

El principal objectiu de l’servei de desinfecció i desratització per a empreses que ofereix Tot Net és l’eliminació de el nombre d’agents patògens perquè aquests no sigui nocius per a la salut i impedir la proliferació de qualsevol tipus de microorganisme en fase vegetativa.

Per això, Tot Net disposa d’equips i mitjans especialitzats que realitzen de manera eficaç la desinfecció i desratització d’espais tancats en tres nivells d’actuació: intensitat baixa, mitjana o alta.

El principal objectiu de la posada en marxa d’un protocol de neteja d’oficines ve motivat per la gran quantitat d’instal·lacions i tasques a les que cal fer front perquè el pla de neteja resulti efectiu.

Per a això ens centrarem en els següents punts:

Neteja de mobiliari.
Neteja d’aparells electrònics.
Neteja de paviments.
Neteja d’altres objectes.

La neteja de vidres requereix d’habilitats motivacionals i formació a l’respecte. En primer lloc, ha d’existir una motivació especial al treballador que va a realitzar-la i una important absència de vertigen, en el cas de la neteja de vidres d’edificis de gran alçada.

Tras la formación adecuada, el operario podrá elegir cuales son las principales herramientas que utilizará, qué producto utilizar según la superficie a limpiar y las condiciones en que la limpieza tendrá lugar para escoger la mejor grúa o góndola, arneses y equipos de protección. Además, el operario también recibe formación psicológica para poder trabajar de forma rutinaria durante horas y a una gran altura.

Tot-Net presta els seus serveis de neteja a Espanya i Portugal. Els seus més de 50 anys d’experiència l’avalen com una de les millors empreses de serveis de neteja de el sector. Gràcies a la gran professionalitat del seu personal, els nivells de compromís amb els nostres clients poden ser molt elevats i podem configurar un gran ventall de serveis òptims i de qualitat.

Els serveis de neteja per a empreses que ofereix Tot-Net abasten diversos sectors i indústries com la indústria química i farmacèutica, la indústria alimentària, centres educatius, edificis d’oficines, hotels, restaurants i espais d’oci, i neteges tècniques com la neteja de maquinària o de béns d’equip.

Sí, entre els serveis oferts per Tot-Net es troba la neteja de vidres, de façanes i d’elements exteriors. Per a això, Tot Net compta amb personal especialitzat en aquest tipus de neteja i en l’ús de sistemes d’elevació amb aquesta finalitat – gòndoles, plataformes, bastides o altres sistemes d’elevació.

Sí, la neteja d’oficines és un dels serveis que ofereix Tot-Net i en el qual posa un especial cura per ser la imatge que les indústries solen mostrar als seus visitants. Amb l’objectiu que el personal que treballa diàriament a les oficines se senti el més còmode possible i que la sensació de neteja també es percebi des de l’exterior, els professionals de Tot-Net treballen diàriament per aconseguir complir aquestes expectatives.

La formació necessària que ha de rebre el personal per a la neteja de vidres passa per conèixer tots els processos de neteja, les mesures de seguretat indispensables, i l’ús dels sistemes d’elevació que els ajudessin en el seu treball.

A més, aquesta formació també va de la mà de l’protocol de prevenció de riscos laborals perquè cada treballador interioritzi el risc que suposa un tipus de treball en alçada com aquest.

T’interessen els nostres serveis o vols fer-nos una consulta? Som aquí per ajudar-te.