Seguridad Covid-19

sectorS

Neteja d'Indústria Química i Farmacèutica

Tot-Net disposa de la capacitat i els mitjans adequats per a cobrir les necessitats de neteja i higienització de les instal·lacions, ja siguin zones d’ús comú, laboratoris o sales d’aire tractat d’alta exigència.

Els nostres equips poden ocupar-se, a més, de la presa de mostres per a les anàlisis de seguiment i de control bacteriològic. També oferim els nostres recursos i experiència per a la creació o millora dels PNTs dels nostres clients.

Tot-Net posa a disposició de les empreses del sector químic i farmacèutic el servei de neteja complint protocols exigits per:

També es compta amb recursos i experiència per assessorar els clients en la redacció dels PNTs (Procediments Normalitzats de Treball) aplicables als seus laboratoris.

Tot-Net compleix amb els processos de les Certificacions GMP i GDP.

limpiezas técnicas de silos, depósitos y arquetas

també li pot interessar...

Neteges Tècniques

A Tot-Net, entenem per neteges tècniques, la qual complementen a la neteja ordinària en els diferents espais i sectors on es presta el servei: la maquinària, els béns d’equip i les instal·lacions industrials solen ser les zones preferents d’actuació.

SOL·LICITI PRESSUPOST

Truca al telèfon 900.330.099 o escriu-nos i explica’ns què necessites.

Ens esforcem per proporcionar a cada client un servei únic i personalitzat. Obtindràs un pressupost de neteja a mida i adaptat a les teves necessitats.

dubtes

Preguntes Freqüents

Tot el que necessites saber

La neteja química és la que es porta a terme sobre equips pertanyents a la indústria química. Per a això es procedeix a l’eliminació de la brutícia que es troba dipositada o incrustada en aquests equips i que, en conseqüència, pot alterar el bon funcionament d’quests.

Es tracta d’una tasca totalment especialitzada que sempre s’ha de fer per part de professionals especialitzats en neteja química, ja que, en cas contrari, l’ús de productes inadequats pot ocasionar danys irreparables en els sistemes de funcionament dels equips.

Contacta amb nosaltres per mes informació.

Sí que es pot establir un pla de neteja i desinfecció per a la indústria farmacèutica; no obstant això, abans de traçar, tot allò relacionat amb la seguretat ha de quedar clarament establert. Un cop comptem amb això, són diverses les etapes que haurien d’estar incloses en un pla d’aquest tipus:

– Realitzar una neteja prèvia per eliminar la brutícia més evident.

– Aplicar substàncies sabonoses per a un millor despreniment de la brutícia.

– Esbandir aquestes substàncies amb aigua i a una pressió mitjana-baixa que no generi cap mena de nebulització.

– Fer servir productes desinfectants que eliminin tots aquells microorganismes que es troben presents en les superfícies.

– Esbandir els desinfectants per evitar que contaminin els productes que es fabriquin amb posterioritat.

– Assecar les superfícies per evitar el creixement de bacteris.

Tots aquells equips que pertanyen a la indústria química són susceptibles de ser tractats a través de l’anomenada neteja química. Per procedir amb ella de manera apropiada cal eliminar la brutícia que es diposita i s’incrusta en els equips, ja que aquesta podria alterar el funcionament d’aquests.

Aquest tipus de neteja ha de ser duta a terme per professionals especialitzats que sàpiguen com manipular els productes per evitar danys irreparables que podrien produir-se en els equips tractats.

La validació de la neteja i sanitàries en la indústria farmacèutica és un procés essencial ja que el seu objectiu és demostrar que els processos que s’han dut a terme compleixen amb els requeriments de qualitat prèviament establerts en el programa.

La validació es converteix, doncs, en un part sobre les bones pràctiques aplicades en els processos i és essencial perquè el procés de fabricació i la qualitat d’un producte estiguin garantits.

La importància de la neteja i sanitàries en la indústria farmacèutica es troba en el fet que es tracta de procediments fonamentals per a la reducció de qualsevol tipus de risc en els productes finals – especialment quan passen per l’àrea d’envasament.

Amb una correcta implementació es garanteix la innocuïtat, rendiment i seguretat del producte, a més de poder mantenir un control estricte dels índexs microbiològics que puguin afectar la qualitat del producte final.

Els serveis que es proveeixen per a la neteja de la indústria química inclouen la neteja de provetes, decantadors, bàscules i altres estris de laboratori, la neteja i esterilització de sales blanques, l’ús de filtres HEPA i HUPA per equips d’aspiració, la neteja de conductes d’aire i ventilació, la neteja de dipòsits i cisternes, o la neteja i desinfecció de sitges, entre molts altres.

Les sales d’aire tractat o sales blanques de el sector farmacèutic han de mantenir unes condicions pures de neteja i desinfecció especifica. A més, és molt important que tots els instruments de neteja que s’utilitzin siguin exclusius per a aquesta zona i hauran de ser prèviament esterilitzats abans de poder ser introduïts en aquest tipus de sales. S’evitarà també l’accés amb menjar i beguda o motxilles i bosses.

Així mateix, és imprescindible seguir unes normes de vestuari molt estrictes i assegurar-se trepitjar una catifa especifica que recull partícules de brutícia de l’exterior.

Pel que fa als materials i productes de neteja a utilitzar, han de ser especials i adequats per al tipus de sala blanca que hagi de netejar-se. Els més utilitzats són aspiradors especials de filtre, baietes de microfibra i mopes de microfibra. A partir d’aquí es retiraran els residus de la sala i es col·locaran en una bossa doble, es netejaran parets i mobiliari, es fregarà amb una doble galleda o amb mopa de microfibra i es netejarà la pica (en cas d’haver-hi algun a la sala ).

La neteja farmacèutica, o, més ben dit: la neteja d’un local que allotja una farmàcia, ha d’estar subjecta a certs aspectes que s’han de tenir molt en compte:

Quan realitzar-la: la zona exterior no podrà netejar durant l’horari comercial per no entorpir l’atenció als clients.


Que estades han de netejar: la zona exterior, la zona de magatzem i els banys públics o privats de l’establiment.

Amb quina periodicitat: la zona exterior requerirà una neteja diària, igual que la dels banys. El magatzem pot netejar en profunditat quan es realitzi, per exemple, un inventari de medicaments.
Per a més informació sobre el procés de neteja d’una farmàcia, no dubti en contactar amb el nostre departament d’atenció a client.

La neteja química d’intercanviadors de plaques es realitza a partir de la immersió d’aquestes plaques en substàncies químiques especials per a la seva higiene. Posteriorment s’esbandeixen i s’aclareixen amb aigua a pressió.

Aquest tipus de neteja facilita que les plaques es vegin com a noves i funcionin com el primer dia. El manteniment dels intercanviadors de plaques és un procés essencial i recomanable per assegurar un bon funcionament d’aquests.

La neteja i sanitàries en la indústria farmacèutica han de ser detallades en un Procediment Operatiu Estàndard per garantir la consistència de la seva posada en pràctica. A més, és important que els procediments normalitzats de treball siguin prou detallats, ja que els detergents i desinfectants només són parcialment eficaços si no s’apliquen correctament. Un procediment Operatiu Estàndard ha de descriure:

El tipus de detergents i desinfectants a utilitzar (que siguin compatibles).
La freqüència de rotació dels desinfectants.
Una llista de materials de neteja adequats.
Tècniques de neteja.
Horari de neteja i freqüència.
El procediment per a la transferència d’agents de neteja i desinfectants dins i fora de les zones netes (inclòs el procediment per a l’esterilització de desinfectants).
Els temps de permanència de detergents i desinfectants.
La inclusió d’aquests procediments operatius estàndard essencials garantirà que l’operatiu es pugui aplicar de forma coherent en un procediment de neteja i sanitització.

La neteja química d’intercanviadors de plaques consisteix en la immersió de les plaques que formen part dels intercanviadors en solucions químiques de neteja i la seva posterior esbandida i aclarit fent ús d’aigua a pressió.

Amb aquest tipus de neteja s’aconsegueix que aquestes plaques llueixin com noves i s’aconsegueixi en elles l’efecte mirall’ desitjat que demostra l’eficàcia en la seva neteja.

La neteja química del material de laboratori no és aconsellable en algunes ocasions ja que l’ús de certs productes químics pot influir de manera negativa en els mètodes analítics que amb aquest material es puguin dur a terme. Aquest seria el cas, per exemple, de laboratoris d’anàlisis d’aigua, on l’ús de productes químics per a la neteja del material només pot limitar-se a les superfícies de vidre.

La neteja i desinfecció d’equips de laboratori es realitza en forns, autoclaus, incubadores, neveres i cabines de flux laminar, entre altres equips que puguin també estar presents.

Per a la neteja de les neveres, que es realitzarà un cop per semestre, per exemple, serà necessari desallotjar-del tot, treure totes les graelles, cubetes i calaixos i rentar-los amb sabó suau amb l’ajuda d’una esponja. A continuació es s’assequessin totes les peces i es procedirà al rentat de la part interna de la nevera, també amb un sabó suau. S’assecarà amb un drap absorbent.

Per finalitzar, s’aplicarà – a través d’un drap o gasa – alcohol al 78% per a la desinfecció de les parts.

Per a la neteja de material de vidre de laboratori ha de preparar una solució de sabó líquid multiús en aigua calenta. A continuació se submergeix el material de vidre a la solució durant 2 hores. Després d’aquest període de temps, es frega el material fent ús de raspalls, escombretes o esponges. Seguidament, es esbandir totes les peces amb aigua per eliminar els residus de detergent que puguin quedar.

El següent pas és submergir el material en una solució desinfectant durant 5 minuts; aquesta serà esbandida amb aigua destil·lada. Finalment, es procedirà a l’assecat en un forn durant 10 minuts i a una temperatura de 180 ° C.

Abans de començar a desenvolupar un pla de neteja i desinfecció en la indústria farmacèutica, tots aquells aspectes relacionats amb la seguretat han de quedar clarament establerts. A partir d’aquí, el pla de neteja i desinfecció d’incloure les següents etapes:

– Esbandeix amb aigua calenta o freda amb l’objectiu d’eliminar la part més important de brutícia i tota la matèria orgànica que aquest visible.

– Aplicació de detergent perquè la brutícia es desprengui de forma molt més fàcil.

– Esbandida fent ús d’aigua potable i a pressió mitjana o baixa amb l’objectiu d’evitar nebulitzacions.

– Aplicar el desinfectant per a l’eliminació dels microorganismes presents.

– Esbandida del desinfectant per evitar que aquest contamini els productes que es fabriquin a posteriori.

– Assecat, molt important per evitar que un excés d’aigua afavoreixi el creixement de bacteris.

Sí, hi ha un protocol per a la validació de la neteja d’una indústria farmacèutica i que es pot aplicar també a altres tipus d’indústries. Dit protocol consisteix en un document on s’indica en quina forma es realitza la validació tenint en compte paràmetres com l’equip que es neteja, quins són els nivells de neteja que es consideren acceptables, els mètodes d’anàlisi que s’utilizaran per al seu seguiment i validació, i quins són els factors que s’han de tenir en compte per considerar la neteja com acceptable.

Aquest protocol s’ha d’aprovar de forma prèvia a la validació.

Els principals productes que es fan servir en la neteja química són els relacionats amb la neteja de superfícies, l’eliminació d’olors, la neteja en sec o els desincrustants. Dins d’ells hi trobarem diferents tipus de detergents, desinfectants o ambientadors.

Es tracta de productes molt específics, de base química, i amb un objectiu essencial: mantenir una higiene total a l’entorn de la indústria química per poder garantir d’aquesta manera la neteja de qualitat que Tot-Net realitza a tots els seus clients.

Per dur a terme, de forma efectiva, la neteja de forns en laboratoris, es traguessin totes les graelles que formen part d’aquests i es rentaran amb sabó lavaloza. A continuació es netejarà el forn amb una solució de 10 ml de sabó líquid i un litre d’aigua. Finalment, s’assecarà el forn amb un drap net i humit.

Aquest tipus de neteja caldria realitzar-lo, almenys, una vegada cada sis mesos.

T’interessen els nostres serveis o vols fer-nos una consulta? Som aquí per ajudar-te.